Fontos információk:

 Sajtóközlemény a TIOP 1.2.5-09/1-2009-0005 kódszámú kistérségi pályázat megvalósításáról

Sajtóközlemény megtekintése

Hír

Négy év eredményeiről

2010.09.15.

SIKERES ÉS EREDMÉNYES VOLT A MOST VÉGET ÉRŐ VÁLASZTÁSI CIKLUS

Mérlegen az önkormányzati ciklus eredményei:

Lejárt a mandátuma annak a képviselő-testületnek, amely a 2006. évi helyhatósági választáson szerzett mandátumot:


- Nagy Mihály polgármester
- Kádár Sándor alpolgármester
- Bakosné Tóth Irma
- Baracsi János
- Bordásné Mundrucz Csilla
- Czégény Lajos
- Deák Károly
- Hegedűs Géza
- Nagy Zoltán
- Dr. Szatmári László

Bizottságok összetétele:
Humánpolitikai Bizottság:
- Dr. Szatmári László elnök, Baracsi János, Deák Károly, Ilyés Józsefné, Nagyné Zsoldos Mária bizottsági tagok.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:
- Nagy Zoltán elnök, Hegedűs Géza, Megyesi Tibor bizottsági tagok.

Ügyrendi Bizottság:
- Czégény Lajos elnök, Bakosné Tóth Irma, Bordásné Mundrucz Csilla bizottsági tagok.

Az elmúlt négy év legnagyobb eredménye, hogy sikerült megőrizni a korábban elért és megszerzett pozíciókat. Sikerült megtartani Sarkadkeresztúrnak azt az előnyét, amellyel a környék összes települését megelőzte. Emellett sikerült további olyan fejlesztéseket végrehajtani, amely a település rangjának és súlyának megfelelő előrelépést jelentettek.

Eredményeink évenkénti bontásban:

2006:
● 20 millió forintos pályázati forrásból fel lett újítva a Napközi Otthonos Konyha. A felújítás eredményeként a jelenlegi jogszabályi előírásoknak
és a kor követelményeinek megfelelően lett korszerűsítve a konyhaüzem.
● 2 millió forintos pályázati forrásból megvalósult a Községi Könyvtár akadálymentesítése. Ennek keretében megépült a rámpa és kialakításra került egy szabványos mozgáskorlátozott WC.
● Saját kivitelezésben új járda épült: a Mező Imre és a Dózsa György utcában.
● Szintén saját kivitelezésben akadálymentesítve lett a gyógyszertár épülete, ennek keretében rámpa épült és megfelelő szélességű bejárati ajtók lettek beépítve.
● A Közösségi Ház és a Községi Könyvtár épületének akadálymentesítése megtörtént. A fejlesztés az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt és megnyert támogatással valósult meg.
● A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati támogatásával a Napsugár Bábegyüttes Csipkerózsa előadását nagy érdeklődéssel figyelték az óvodások, az 1. és a 2. osztály tanulói. Összesen 68 fő vett részt.


2007:
● a Községi Könyvtár Eu-s programok szervezésére nyert pályázati forrást, melyek felhasználásával az uniót népszerűsítő rendezvények kerültek lebonyolításra.
● 10 milliós pályázati forrás elnyerésének köszönhetően megtörtént az Általános Iskola épületegyüttesének és a Polgármesteri Hivatalnak az akadálymentesítése. Ennek keretében megépültek az akadálymentesítést szolgáló rámpák, ki lettek cserélve a bejárati ajtók és minden épületben mozgáskorlátozott WC lett kialakítva.
● Kommunális feladataink ellátásának javítása érdekében benyújtott gépbeszerzési pályázatunk eredménnyel járt, és az elnyert 6,5 millió forint felhasználásával 1 db 82 LE új MTZ traktort és 1 db 6,5 tonnás pótkocsit sikerült vásárolnunk. Ez a beruházás évtizedekre megoldotta az önkormányzat szállítási és vonóerő igényét, lehetővé tette a közutak téli hóeltakarításának gyors elvégzését, valamint a földúton történő szállításokat minden időjárási körülmények között.
● Befejeződött az új óvoda épületének kialakítása. A felújított épületben kulturált és esztétikus körülmények között lett elhelyezve az intézmény. Ezzel lezárult és megvalósult a képviselő-testület korábban célul tűzött ingatlanhasznosítási koncepciója. A koncepció célja az volt, hogy az intézményhasználók csökkenő létszámához igazítsa a hasznosított intézményi alapterületeket. Első lépcsőben egy udvarba költözött az általános iskola, ezt követően összevonásra került az I. és II. sz. óvoda, végezetül a jelenlegi helyére került az óvoda. A jelenleg kialakított intézmények alapterületben és férőhelyben egyaránt hosszú távon megfelelnek a település igényeinek.
● Többszöri próbálkozást és hosszú procedúrát követően bankautomata lett elhelyezve a Községi Könyvtár épületének előterében. Sok környező települést megelőzve, végül is annak köszönhetjük az automata kihelyezését, hogy az épület akadálymentesítve lett, ugyanis ez is előfeltétel. A terminál lehetőséget ad arra, hogy a számlatulajdonosok munkaidőn túl, pihenőnapokon és munkaszüneti napokon is hozzájuthassanak pénzükhöz, feltölthessék telefonkártyáikat. Elengedhetetlen szolgáltatás ez korunkban, amikor a legtöbb kifizetés ma már csak átutalással képzelhető el.
● a Községi Könyvtár e-Magyarország Pont fejlesztésére sikeresen pályázott és 280 ezer forintot nyert a tárgyi és egyéb feltételek biztosítására.
● A Magyar Köztársaság Külügyminisztérium által kiírt „A közkönyvtárak uniós programjának 2007. évi támogatása” című pályázaton 100.000.- Ft-ot nyert, melynek eredményeként 75.000.- Ft-ot uniós tartalmú könyvekre, 25.000.- Ft-ot rendezvények megszervezésére fordítottunk. A rendezvények célja nemcsak az Európai Unió tagországainak a megismerése volt, hanem közösségfejlesztés, játszóház, a generációk közötti szakadék feloldása, a településen élők uniós tájékozottságának szélesítése, a különböző kultúrák megismerése és elfogadása. Európai Uniós Információs Pont lettünk.
● Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be „Felzárkóztató pályázat a Községi és Városi Könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására” címmel, a pályázat sikeresen szerepelt, a nyert összeg 200 ezer forint, melyen új könyveket vásároltunk.


2008:
● 6,4 millió forintos pályázati forrásból sikerült felújítanunk a Napközi Otthonos Konyha fogadóterét. Ennek keretében megtörtént az akadálymentesítés és a mozgáskorlátozotti WC kialakítása, korszerűsítve lettek a vizesblokkok és az egész épületrész a felmenő falaktól a tetőszerkezetig felújításra került. Új hálózatok lettek kialakítva: víz, szennyvíz, villany, fűtés, stb. Az új fogadótér kulturált feltételeket és körülményeket teremt a rendezvények lebonyolításához és az ebédlő mindennapos működéséhez.
● 1,2 millió forintos pályázati forrásból óvodai berendezési tárgyakat és játékokat tudtunk vásárolni az új óvodába.
● Szép pályázati sikert ért el az Általános Iskolásokért Alapítvány, 2,3 millió forintot nyert 200 m2-es rendezvénysátor megvásárlásához. Ez a beruházás jól szolgálja a rendezvényeinket és elsősorban falunapok lebonyolításához nyújt pótolhatatlan segítséget.
● Bővítésre került a temető előtti parkoló, így a szertartások lebonyolítása közben biztonságosabbá vált a parkolás.
● Saját fejlesztésből megvalósult az Idősek Klubja akadálymentesítése.
● A Magyar Köztársaság Külügyminisztérium által kiírt „A közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támogatása” című pályázaton 150.000.- Ft-ot nyert. A pályázat értelmében az elnyert összeg 50%-a uniós témájú állományra, 50%-a rendezvény megszervezésére fordítottuk (EU-s témájú vetélkedő, játszóház, előadás).

2009:
● A vállalkozó és az önkormányzat megállapodásának köszönhetően a köztemetőben urnafal létesült. Bővült ezzel a szolgáltatások köre.
● Új burkolatot kapott a községet átszelő főút (4219 j. út). A felújítás költségvetése meghaladta a 200 millió forintot.
● Új burkolatot kaptak a település gyűjtőútjai (Petőfi-Jókai-Sugár utcákban), 1300 méter hosszúságban. A felújítás 22 millió forintos pályázati forrásból valósulhatott meg.
● Eredményesen szerepeltünk gépbeszerzési pályázaton, 8,1 millió forint pályázati forrás felhasználásával új Ford platós kisteherautó került beszerzésre, továbbá a meglévő traktorhoz fűkasza, szárzúzó és tárcsa lett vásárolva. A megvásárolt gépek hosszú évekig fogják biztosítani a kommunális feladatokhoz szükséges tárgyi feltételeket.
● A Miniszterelnöki Hivatal KIHOP-2008. kódjelű pályázatán a Községi könyvtár sikeresen szerepelt 1.000.000,-Ft nyert. A pályázat értelmében fejlődött technikai felszereltségünk minősége, ismeretterjesztő órát tartottunk a lakosság részére.
● Sikeresen szerepelt Kölcsey Ferenc Alapítványhoz benyújtott „Testvérkönyvtár program” című pályázat, 80.000.- Ft-ot nyertünk. A pályázat értelmében az elnyert összegből Apátkeresztúr könyvtára részére értékes tartalmú szépirodalmat, gyermekirodalmat és szakirodalmat vásároltunk. A pályázattal egy időben a településen könyvadomány gyűjtést szerveztünk. A Falunapon ünnepélyes keretek között 412 adtuk át a könyveket.
● A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma „ A közkönyvtárak uniós programjának 2009. évi támogatása” - címmel kiírt pályázaton elnyert összeg: 100.000.- Ft.
● A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatához csatlakozva tudtuk színes, változatos programokat szervezni Országos Nagyi Könyvtári Napokra. A kapott támogatás: 75.000.- Ft.


2010:
● A HURO 2007-2013. „Határon átnyúló közösségek értékteremtő együttműködése” című pályázaton 65 ezer eurót nyertünk Cséffa településsel közösen, melynek felhasználása a nyár folyamán megtörtént. Ebből a forrásból:
●Megújult a település honlapja, melyen a többszörösére bővített tárhelyeknek köszönhetően sokkal több anyagot tudunk a nagyközönség elé tárni. A honlap nem csak mennyiségi javuláson ment keresztül, hanem minősége és külső megjelenési formája is sokat javult. Az új honlapon a napokban befejeződnek az utolsó simítások is és szeptember 1-jétől az érdeklődők rendelkezésére áll.
●Tükörprogram szerűen megvalósultak a falunapok Sarkadkeresztúron is és Cséffán is. A pályázati kiírás értelmében a sarkadkeresztúri falunapon felléptek a cséffai amatőr egyesületek, míg a cséffai falunapon két sarkadkeresztúri amatőr csoport lépett fel. Óriási eredménynek könyvelhetjük el, hogy a mai nagyon nehéz gazdasági helyzetben 100 %-os Európa Uniós finanszírozással színvonalas falunapot rendezhettünk, úgy, hogy az önkormányzat költségvetéséből erre egy fillért sem kellett fordítani. A falunap megrendezése kapcsán nem csak a jól sikerült rendezvénynek örülhetünk, hanem a rendezvénytér infrastruktúráját is sikerült ugyanebből a forrásból tovább fejlesztenünk. A rendelkezésre álló keret fedezetet nyújtott arra is, hogy a későbbi rendezvények megtartásához egy fix kapcsolószekrény legyen kiépítve. Így a jövőben a színpad áramellátása a rendezőknek térítésmentesen rendelkezésre áll. Az egyszeri beruházás értéke 460.000.- Ft. Sikerként könyvelhetjük el ismét, hogy a falunapon fellépő együttesek közül újra megismerkedhettünk olyan új produkciókkal, amit helyben élő sarkadkeresztúriak adtak elő. A falunapok egyik legnagyobb sikerének könyvelhetjük el azt, hogy nagyon sok olyan helyi produkció került az évek során felszínre, melyeket összerakva egy egész délutánt és estét kitöltő műsor is összeállítható lenne. Bővültek a technikai felszerelések, most már saját színpaddal, rendezvénysátorral rendelkezünk, a sportcsarnokban zajló programokhoz pedig 500 db műanyag szék áll rendelkezésre.
● a nyár folyamán lezajlott a pályázat által finanszírozott gyermekprogramok döntő többsége. Tükörprogram szerűen egynapos kiránduláson vettek részt a cséffai és sarkadkeresztúri gyerekek Romániában, majd azt követően Magyarországon. Ugyancsak tükörprogram szerűen két egyhetes gyermektábort szerveztünk a cséffai és a sarkadkeresztúri gyerekek részére Bihar megyében, és két egyhetes tábort Békés megyében. A gyermekprogramokon több mint 80 gyerek vett részt úgy, hogy a pályázat fizette az utazást, étkezést és a szállást. A szülőknek csak a zsebpénzről kellett gondoskodni. A kirándulások és a táborozások során csoportjaink eljutottak a Medve-barlanghoz, a biharfüredi hegytetőre, Félixfürdőre, megismerhették Nagyvárad szépségeit, megismerhették a Sebes-Körös hágóit. Kikapcsolódhattak a gyulai strandon, megnézték a Szarvasi Arborétumot, hajókiránduláson vettek részt a Körösön, megismerkedtek Gyula város és a környék nevezetességeivel. A táborok és a kirándulások során szoros barátságok kötődtek a gyermekek és a nevelők között. A gyermekprogramokból két egynapos kirándulás szeptemberre maradt.
●Ugyanennek a pályázatnak a finanszírozásával elkészültek a kiadványok, melyeket mindenki megismerhet.
●Megtörtént az eszközbeszerzés és a pályázati keretből 1 db laptop és 1 db projektor került beszerzésre.
● szintén tükörprogram szerűen Cséffán és Sarkadkeresztúron is sor került a közszféra, a vállalkozók és üzletemberek, valamint a civil szféra találkozójára.
Összességében a felnőttekkel és a gyerekekkel együtt ez a határon átnyúló program több száz embert mozgatott meg.

● A leghátrányosabb helyzetű térségeknek kiírt pályázati forrásból 24,5 millió forint felhasználásával megújul az anya- gyermekvédelmi és fogorvosi rendelő eszközparkja, valamint további kiszolgáló létesítmények építésére is sor kerül. Lezárult a közbeszerzési eljárás és a nyertes pályázó a napokban megkezdi az eszközök leszállítását. A beruházással a térség egyik legkorszerűbben felszerelt fogorvosi, anya- és gyermekvédelmi rendelője fog a sarkadkeresztúriak rendelkezésére állni 2011-ben.
● Saját erőből útalap erősítést végeztünk a Wesselényi utcában.
● Szintén saját kivitelezésben új öntött járda készült a Szélső, a Sugár, a Damjanich, valamint a Rózsa utcában.
● Önerőből bővítettük a ravatalozó előtti szertartásteret.
● Szintén saját erőből felújításra került a ravatalozó épülete, ennek keretében új burkolat lett építve az épületen belül, valamint megtörtént a festés, mázolás.
Az egyes részterületek helyzetértékelése:

Rendezvényeink:

A képviselő-testület igyekezett megőrizni a kialakulóban lévő és formálódó hagyományokat a rendezvények megtartása területén is. Minden évben igényes külsőségek közepette szerveztük és rendeztük meg a március 15-ei ünnepségünket, ahol méltóképpen tudtuk megünnepelni a magyarság legnagyobb ünnepét, általában nagy érdeklődés mellett. Az ünnepség egyik legfontosabb mozzanata a koszorúzás, amikor is a településen működő intézmények és civil szervezetek helyezik el koszorúikat. Ez a mozzanat fejezi ki legjobban az együvé tartozást és a közmegegyezést, ami a település közéletére jellemző volt az elmúlt választási ciklusban. A rendezvények minden alkalommal tevékeny részesei voltak az általános iskolás gyerekek, és ez a részvétel jól szolgálta a tanulók hazafias érzelmeinek kibontakozását.

A település legnagyobb rendezvényei a falunapok, melyet a ciklus minden évében sikerült színvonalasan megtartani. A falunapi rendezvények oly mértékben kiforrottá váltak, hogy az egész délutánt és estét kitevő műsort helyi amatőr együttesek programjából is össze tudjuk állítani.

 

Azokhoz az időkhöz képest, amikor jószerével egy tánccsoportot is nehezen tudtunk színpadra küldeni, ez óriási fejlődés és előrelépés. A másik új vonatkozás a falunapok megrendezése területén az, hogy az évek során sikerült olyan eszközöket, tárgyakat és berendezéseket beszerezni, melyeket korábban nagy összegekért voltunk kénytelenek bérbe venni. Rendelkezünk saját tulajdonú színpaddal, az Általános Iskolásokért Alapítvány jóvoltából rendezvénysátorral, a csarnokban folyó rendezvényekhez 500 db műanyag székkel, az áramszükséglet biztosításához egy állandóra lekötött kapcsolószekrénnyel. Mindezek az eszközök garanciát és biztosítékot adnak arra, hogy Sarkadkeresztúron a legnehezebb pénzügyi és gazdasági körülmények között is lehessen falunapot tartani.

Minden évben visszatérő rendezvény a Keresztúr Nevű Települések Találkozója. Ebben az évben már a XI. találkozóra került sor. Sarkadkeresztúr alapító tagja a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének. 2011-ben Rákoskeresztúron kerül megtartásra a találkozó. A keresztúriak mozgalma túllépett azon, hogy egy évben egy fesztivált rendez, már ebben a ciklusban is igyekezett bővíteni a tevékenységi körét. 2010-ben 16 település részvételével általános iskolások részére egy színvonalas földrajz-vetélkedőt bonyolítottunk le székelykeresztúri helyszínnel. Csapatunk holtversenyben a harmadik helyezést érte el, és ennek eredményeként horvátországi nyaralás volt a jutalmuk. Az, hogy a szövetség a keresztúri gyerekeket próbálja meg szárnyai alá venni, azt jelenti, hogy hosszú távra, akár 50 évre is elülteti az együttműködés és az összetartozás magvát. Mindemellett páratlan és pótolhatatlan élményeket nyújt azoknak, akik a rendezvényeken részt vesznek, a versenyeken eredményesen szerepelnek.

Minden évben részt vesz egy delegáció a cséffai, valamint az apátkeresztúri falunapokon. Ezeknek a találkozásoknak az egymás megismerésén és a szórakozáson túl igen fontos eredménye, hogy közösen tudunk az Európa Unióhoz és a nemzeti alapokhoz pályázni. Így tudtunk támogatást nyújtani az apátkeresztúri könyvtár magyar nyelvű állományának gyarapításához, és így tudtunk a cséffaiakkal közösen 2007-ben az INTERREG-III/A pályázaton több rendezvényre forrást nyerni, és így tudtunk ugyancsak a cséffaiakkal közösen 2010-ben a HURO 2007-2013 pályázaton egy egész nyarat kitöltő felnőtt és gyermekprogramra eredményesen pályázni.

Az eddigiek során három alkalommal került megrendezésre a Nyék Falvak Találkozója. Mindhárom alkalommal részt vett rajta delegációnk, ebben az évben Felsőnyéken 3 fős gyermekcsapat és kísérőik vettek részt az augusztus 20-ához kapcsolódó történelmi vetélkedőn, valamint az azt követő balatoni kiránduláson.

Mindezek mellett a civil szervezeteinkkel együttműködve, elsősorban a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének kezdeményezésére közösen ünnepeljük a Nőnapot, Anyák napját, az augusztus 20-át, Idősek Világnapját, valamint a fenyőünnepet.

 

Fontosak az ünnepeink és fontosak, hogy azokat méltóképpen megünnepeljük.

Sportélet:
Sarkadkeresztúr azok közé a települések közé tartozik, ahol a sportélet tárgyi feltételei magas szinten biztosítottak. Az egész térségben elsőként építettük meg a nemzetközi méretű sportcsarnokunkat, amely jelenleg is újszerű állapotban van, és várja a sportolni vágyókat. Ugyancsak megújult a sportöltöző, amely kitűnő feltételeket és körülményeket biztosít a futballcsapat számára. Minden összehasonlításban megállja a helyét a megye bármelyik hasonló jellegű létesítményével szemben is. Emellett a füves pályánk egy jól ápolt és gondozott küzdőtér, jó feltételeket biztosít a sportegyesület és az általános iskolás gyerekek számára is. Már hagyomány, hogy a sportcsarnokban minden évben megrendezésre kerül a kispályás labdarúgó torna, melyen a sarkadkeresztúri sportolni vágyó fiatalok széles köre részt vesz, és igen nagy népszerűségnek és nézettségnek örvend. Ugyancsak népszerű a labdarúgás és büszkék lehetünk arra, hogy ebben a választási ciklusban, 2008-ban labdarúgó csapatunk ismét elnyerte a megye I. osztályú bajnoki címet. Az önkormányzat az egész ciklus során biztosította a sportolás tárgyi és pénzügyi feltételeit. Nagyon fontos területe a sportnak a diáksport. Általános iskolás csapataink a ciklus során a különféle versenyeken 24 első helyezést, 26 második helyezést és 34 harmadik helyezést értek el. Örömet szereztek ezzel szüleiknek, nevelőiknek és öregbítették ezzel Sarkadkeresztúr jó hírnevét.

Temetkezés:
A temető rendje és állapota az elmúlt ciklus során mindig a figyelem központjában volt. A képviselő-testület alapfilozófiája ebben a kérdésben az volt, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy az emberek méltó körülmények között búcsúzhassanak el azoktól, akiket a legjobban szerettek. Ez szolgálja a fedett szertartástér, mely díszburkolattal van ellátva. A ciklus során közakaratnak megfelelően urnafal kialakítására került sor, ezzel a temetkezési lehetőségek bővültek. Továbbra is természetesen lehetőség van koporsós temetésre, lehetőség van arra, hogy hamvasztást követően a hamvakat tartalmazó urnát megváltott sírhelyben helyezzék el, lehetőség van az urnafal használatára, továbbá lehetőség van az urnák hazaszállítására is. Jelenleg a sírkert gondozását nem egy személy végzi, hanem ez a házibrigád feladata lett. A temető megközelíthetősége és a parkolási lehetőségek megfelelően szolgálják a település igényeit.

Településüzemeltetés:
Az intézmények működtetése és a településüzemeltetés az egyik legnagyobb és legköltségesebb feladatai közé tartozik a képviselő-testületnek. Napjainkban az ingatlantulajdonosok is elvárják, hogy lakókörnyezetünk ápolt, gondozott, komfortos és biztonságos legyen. Ezeknek az igényeknek és elvárásoknak csak úgy lehetett megfelelni, ha a településüzemeltetés szolgálatába a legjobb és legkorszerűbb gépeket, eszközöket, berendezési tárgyakat állítottuk. Elmondhatjuk, hogy az önkormányzat technikai felszerelései minden igényt kielégítenek és alkalmasak arra, hogy biztonságosan üzemeltesse a település. Rendelkezünk: tolólapos árokásó géppel, univerzális kistraktorral, 82 LE-s MTZ traktorral és a hozzá való felszerelési tárgyakkal, Ford mikrobusszal, Ford platós kisteherautóval.A járművek mellett minden olyan egyéb felszerelési tárgy és technikai eszköz is birtokunkban van, ami egy ekkora faluban elengedhetetlen: agregátor, robbanómotoros szivattyúk, legkorszerűbb hegesztő berendezés, kéziszerszámok, állványzatok a 9 méteres munkamagasságú alumínium csőállványig, damilos fűkaszák. Ezek a felszerelések teszik lehetővé, hogy a legnagyobb hóesésben is gyorsan és hatékonyan tegyük járhatóvá az önkormányzati utakat, belterületen, Kisnyéken és Varsányhelyen egyaránt. Képesek vagyunk a legszélsőségesebb csapadékos időjárás közepette is elvezetni a belvizet, vagy ahol problémák adódnak, rövid idő alatt hatékonyan beavatkozni. Az univerzális kisgép segítségével folyamatosan tisztán tudjuk tartani a kerékpárút hálózatunkat, tudjuk nyírni a nagyobb felületi füves részeket, mint pl. sporttelep, intézmények udvarai, temető környéke, stb. A település átkelési szakaszát jól ápolt sövény díszíti, melynek gondozását szintén speciális gépekkel végezzük. A településüzemeltetés jó színvonalát dicséri az, hogy intézményeink zavartalanul tudtak működni az elmúlt négy évben, minden olyan feladatot önállóan el tudtak látni, ami a biztonságos működtetésükhöz szükséges. Közterületeink, parkjaink és a sírkert ápoltságával nem csak az itt élők, hanem a településen átutazók is elégedettek voltak.

Tanyagondnok:
Sarkadkeresztúr lakónépességének több mint 20 %-a külterületi lakott helyeken (Kisnyék, Varsányhely) él. Nagyon fontos szempont, hogy az itt élő emberekről gondoskodni tudjunk. Ezt a célt szolgálja a már 6 éve működő tanyagondnoki szolgálat. A szolgálat legfontosabb eszköze az a Ford mikrobusz, amellyel a tanyagondnok a munkáját végzi. Napi feladatai közé tartozik, hogy kiviszi a napközi otthonos konyháról az ebédet azoknak, akik erre igényt tartanak. Kiváltja a külterületen élő emberek receptjeit és a megvásárolt gyógyszert eljuttatja számukra. Segít eljutni a mozgásukban korlátozottaknak orvoshoz, szakrendelőbe, kórházba és a különféle egészségügyi létesítményekbe. A tanyagondnok hetente ügyfélfogadást tart Kisnyéken és Varsányhelyen, ahol az itt élő emberek bizalommal keresik meg ügyes-bajos dolgaikkal. A tanyagondnok rendszeresen felkeresi az egyedül élő embereket, számukra ő az egyetlen biztonságos kapcsolat a külvilág felé. Napi jelenlétével biztonságot ad a külterületen élők számára.

 

Utak, kerékpárutak:
Az elmúlt négy évben sikerült megerősíteni, több helyen javítani a szilárd burkolatú úthálózat minőségét. Jelentős beavatkozások történtek a gyűjtőúthálózaton, melyek 22 millió forint ráfordítással teljes felújításban részesültek. Emellett a legszükségesebb beavatkozásokat elvégeztük az Arany János utcában és a Vasvári utcában is. Mindemellett a meglévő útalapokat folyamatosan karbatartottuk és felújítottuk.

Sikerült megőriznünk a kerékpárút hálózat jó műszaki állapotát. Az elmúlt években végrehajtott kátyúzások eredményeképpen kerékpárút hálózatunk jól járható. A biztonság megőrzése érdekében folyamatosan karbatartottuk a korlátokat, felújításra kerültek a biztonsági felfestések. A környező települések közül egyedülállóan még mindig csak Sarkadkeresztúr rendelkezik teljes körűen kiépített kerékpárút hálózattal. Elmondhatjuk, hogy közlekedésbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értéket képvisel a kerékpárút hálózat. Hosszú évekre visszamenőleg településünkön nem fordult elő kerékpáros baleset.

Oktatás:
Az oktatás tárgyi feltételei az elmúlt választási ciklusban jó színvonalon voltak biztosítottak. Az iskola minden olyan felszerelési és berendezési tárggyal rendelkezik, amely a mai követelményrendszerben nevesítve van. Kiemelkedő a számítógép park, amely bővelkedik korszerű és nagyteljesítményű gépekben. A sulinet használatával általános az internet hozzáférés. Az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek is adottak. Az integrációnak köszönhetően 100 %-os a szaktanári ellátás. Ez azt jelenti, hogy minden tantárgyat szaktanár oktat. Az eredményesség egyik nagyon fontos mutatója, hogy diákjaink milyen eredményeket tudnak elérni a térségi, körzeti, megyei, illetve országos tanulmányi versenyeken. Az elért eredmények büszkeséggel tölthetnek el bennünket. A meghirdetett tanulmányi és sportversenyeken az elmúlt négy évben 44 első, 44 második, és 22 harmadik helyezést értek el tanulóink.

Külterületi lakott helyek:
Az itt élő emberek is ugyanazt a gondoskodást várják el az önkormányzattól, mint a központi belterületen élők, viszont a távolság és a szórt településszerkezet miatt ennek a megvalósítása komoly odafigyelést igényel.
Kisnyék:
● 2006-ban végleg befejeződött a gázhálózat építés okozta károk helyreállítása, az utcák és járdák járhatóvá tétele.
● Az egész települést beleértve, Kisnyéken lett kialakítva a legkorszerűbb villanyhálózat. A megújult oszlopsorokra kötegelt külső szigeteléssel ellátott vezeték került, ami a legszélsőségesebb viharos időszakban is garantálja a biztonságos áramellátást. Sikerült jelentős mértékben kijavítunk a járdahálózatot: új járda épült járdalapokból a Wesselényi utcában, öntött járda épült a Sugár utcában és a Damjanich utcában. Megépült a Sugár utca aszfaltburkolata az Okányi és a Wesselényi utcák között. Az új aszfaltburkolaton jelentősen felgyorsult a járművek sebessége, ezért a Sugár utcában duplájára növeltük a lámpatestek számát az utca biztonságos megvilágítása érdekében. Az elmúlt négy évben folyamatos karbantartást végeztünk a komplex belvízelvezető hálózaton. Teljes egészében megújult a Wesselényi utca csapadékvíz elvezető rendszere, felújításra került az Okányi út teljes hosszában a csapadékvíz elvezető rendszer. A buszváró előtti zárt csatornára tisztítóaknákat építettünk. Ezzel a csapadékvíz elvezető rendszer biztonságosan képes elvezeti a legszélsőségesebb időjárási körülmények között keletkező csapadékmennyiséget is. Sikerült megőriznünk és folyamatosan megújítanunk a közösségi ház és a hozzá tartozó épületek állapotát. A régi temetőt minden évben rendben tartottuk. Megújultak az útalapok, megerősítettük a Wesselényi utca útalapját és kátyúzások történtek a többi útalapon is.
● Az értékesített kisnyéki iskola sorsa az aggodalmak ellenére megnyugtatóan rendeződött. Azon túl, hogy az épület eredeti állapotába lett visszaállítva, a vállalkozó itt munkahelyeket teremtett és helyieket foglalkoztat.

Varsányhely:
Varsányhelyen az elmúlt években megoldódott a mindig visszatérő belvíz elvezetési probléma. A Szélső utca átfúrásával sikerült egy régi gondon úrrá lenni. A bolt előtti zárt csatorna felújításra került, és a biztonságos működés érdekében tisztítóaknák lettek ráépítve. Ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően már 2010-ben is bebizonyosodott, hogy a legcsapadékosabb időjárás esetén is biztosított a vízelvezetés. A korábbi rongálásokat követően megtörtént a Szélső utcai útalap helyreállítása, és folyamatosan gondozzuk az útpadkát. Új öntött járda épült a Szélső utca teljes hosszában. Felújításra kerültek a buszvárók, így továbbra is biztosított az, hogy mostoha időjárási körülmények között is elfogadható feltételek között utazhassanak a felnőttek és a gyerekek. Összefogással sikerült elérnünk, hogy a vonatok újra megálljanak a sarkadkeresztúri vasútállomáson. Azt tapasztaljuk, hogy a nehezedő gazdasági körülmények miatt egyre többen veszik igénybe a vonatközlekedést. A vasúti közmunkaprogram keretében sarkadkeresztúri brigád gondoskodik arról, hogy a vasútállomás és annak környéke ápolt és rendezett legyen.

Elnyert pályázataink:
Új lendületet ad a településfejlesztésnek a már elnyert pályázatok megvalósítása. A település képét az intézményi hálózat állapotát 50 évre meghatározzák azok a beruházások, melyek előkészítése megkezdődött.
● Általános Iskola épületegyüttesének felújítására 102 millió forintot nyert a település. A beruházás előkészítése megkezdődött, két ütemben fog megvalósulni. Első ütem 2011-ben, megépül egy informatikai szaktanterem a régi református iskola bővítéseként, ezzel együtt a bővített épületrész is komplex felújításra kerül. Második ütemben teljes körű felújítás történik a főépületben: nyílászárók cseréje, vízhálózat, villanyhálózat, fűtés, gázhálózat korszerűsítése, szennyvízhálózat, teljes burkolatcsere, berendezési tárgyak cseréje.
● 44 millió forint pályázaton elnyert összeg felhasználásával megújulnak a közösségi közlekedés feltételrendszerei. A településen valamennyi buszöböl át lesz építve, új buszvárók lesznek kihelyezve Kisnyéken és Varsányhelyen is, és új tájékoztató táblák állnak az utazóközönség rendelkezésére.
● 24,5 millió forint pályázaton elnyert összeg felhasználásával korszerűsítve lesz a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő. A döntően eszközbeszerzésre fordítható összeg felhasználásával a környék legkorszerűbb rendelőintézetei alakulnak ki Sarkadkeresztúron. A közbeszerzési eljárás már lezárult, és a nyertes pályázó hamarosan még ebben az évben leszállítja az új eszközöket.
● Az integrált közösségi színtér (Közösségi Ház) fejlesztésére 24 millió forintot nyert önkormányzatunk.
● Településközpont felújítására 48 millió forintot használhat a település, melyből két uniós játszótér – Keleti utcai és a sportcsarnok udvarán – valósulhat meg. Továbbá megújul a sportcsarnok előtti településközpont és az ártézi kútra díszkút kerül elhelyezésre.
● A település komplex belvízrendezési programjának megvalósítására 50 millió forintot nyert az önkormányzat. Ebből az összegből további zárt csatornarendszerek kerülnek kialakításra, és tovább javul a csapadékvíz elvezető rendszer megbízhatósága.
● Sarkad – Sarkadkeresztúr közötti kerékpárút megépítésére 160 millió forint felhasználásával kerül sor. Az előkészítő munkák befejeződtek.

● Szennyvíztisztító létesítésére a HURO pályázat keretében Cséffával közösen 2 millió eurót nyertünk, ebből Sarkadkeresztúr 210 millió forintot használhat fel. A beruházás előkészítése 2010-ben kezdődik el.

Összesen tehát 662.5 millió forint az az összeg, amit a most leköszönő képviselő-testület eredményes pályázataival elnyert és megvalósításra vár.

                                                                                                Nagy Mihály
                                                                                                polgármester

 

« Visszalépés

Ma 2019.07.20.
Illés napja van.

Pályázati információ:

Látogatóink száma:

2010.09.01. óta:

502 491

Jelenleg on-line: 34

Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

 

© 2010 Sarkadkeresztúr község Önkormányzata