Fontos információk:

 Sajtóközlemény a TIOP 1.2.5-09/1-2009-0005 kódszámú kistérségi pályázat megvalósításáról

Sajtóközlemény megtekintése

Hír

Bursa

2014.10.03.

 

 

HIRDETMÉNY!

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázata megjelentette felhívását a felsőoktatási hallgatók számára. Pályázhatnak – nappali tagozaton tanuló – sarkadkeresztúri állandó lakosok. További információ az EPER – BURSA rendszerben, melyben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.

Külön felhívjuk a középiskolai tanulmányaikat ebben az évben befejező és felsőfokú intézménybe jelentkezők figyelmét a pályázatra. A továbbtanulni kívánóknak már most be kell nyújtaniuk pályázatukat ahhoz, hogy 2015 szeptemberétől támogatásban részesíthetők legyenek, amennyiben felvételt nyernek felsőfokú oktatási intézménybe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtás határideje:

2014. november 7.

 
Pályázati kiírás:


1. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaikat utolsó évét megkezdő hallgató is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első felére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második felében a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.


b) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizet) pályázók jelentkezhetnek, akik 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatot papírlapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
 

 

Sarkadkeresztúr, 2014. október 3.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat

« Visszalépés

Ma 2019.07.20.
Illés napja van.

Pályázati információ:

Látogatóink száma:

2010.09.01. óta:

502 484

Jelenleg on-line: 35

Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

 

© 2010 Sarkadkeresztúr község Önkormányzata